top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

FRAGILE – livet er skrøbeligt og smuktVores liv forandrede sit i et splitsekund i marts 2020 da `alting´ lukkede.


Vi er midt i en omsiggribende international krise, en økonomisk krise og for nogle mennesker en personlig krise, som følge af fx sygdom og arbejdsløshed.


I vores bog: PÅ vej NU – en mentorguide til et godt liv skriver vi:

Ordet krise kommer fra det græske ord krisis og blev oprindeligt forbundet med et vendepunkt i tilværelsen.

Vi ser kriser, som en mulighed eller et afsæt til en forandring i livet, hvilket hænger godt sammen med den oprindelige betydning. Det gør os stærkere som menneske, at vi gennemlever kriser, at vi får mulighed for at gennemleve dem og ikke mindst får lov at opleve, at vi godt kan overleve det, som vi finder vanskeligt.

Når vi arbejder med mennesker, der er i kriser, tager vi afsæt i, at krisen er en mulighed for et vendepunkt i tilværelsen. Et vendepunkt som kan skabe en positiv forandring, og som kan give mening for personen. En krise er sjælden velkommen, og vi er ikke herre over, at vi kommer i den situation, at vi rammes af en krise. Men krisen kan blive et vendepunkt i tilværelsen, som kan føre til en positiv forandring. Mange mennesker, der har været gennem en krise, fortæller bagefter, at de er blevet personligt styrket og har fået en større menneskelig indsigt i livet. Sorgen eller smerten over det, som udløste krisen, bliver en del af tilværelsen – den større indsigt er medvirkende til, at vendepunktet kan ende med at blive positivt. Ofte opnås en større bevidsthed om hvad der er vigtigt i livet og med denne bevidsthed følger en bedre fokusering i forhold til, hvordan vedkommende ønsker at leve sit liv fremover. Dette skal dog ikke forstås sådan, at krisen var ønskværdig, men den er et vilkår, hvor vi ikke kan ændre det, som udløste krisen.

Sociologer, politikere, aktivister, økonomer mfl. taler i forbindelse med Corona-KRISEN om at situationen kan skabe et paradigmeskifte som fører til positive forandringer på samfundsniveau i forhold til den måde vi lever vores liv, i forhold til klimakrise og ulighed i verden mv

Den tyske sociolog Hartmut Rosa udtaler fx til Kristeligt Dagblad 29.05.2020: ’Lige nu har vi en historisk chance for at tænke liv før økonomi'. Han er fortaler for, at hastighed, effektivitet og ønske om kontrol ikke er det, som fører til det gode liv.

Corona-nedlukningen har givet mig anledning til refleksion over, hvad der er et godt liv for mig - her i livet, hvor jeg er nu – jeg er ikke helt kommet til svaret, men arbejder på det.

Spørgsmål til dig:

Hvad er et godt liv for dig?

Får du det ud af dit liv, som du ønsker?

Er denne krisetid også tid til dybere refleksion for dig?


Forfatter: Susanne Gram-Hanssen

Maleri anvendt i illustration er malet af Anette Andersen

103 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page