top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Gode anmeldelser på TrustpilotHos Danske Sundhedsorganisationers A-kasse - DSA - har vi de sidste tre år afholdt temadage flere gange om året over hele landet. Og vi får rigtig god respons!


Et par anmeldelser fra Trustpilot: Diana Munk: Super prof og meget konkret. Der bedste af de DSA-kurser jeg hidtil har deltaget i...

Anne-Sofie: Det var en super oplevelse og temadag, som jeg klart vil anbefale til andre, både ledige og dem der er i arbejde. Fik meget med mig hjem, som jeg kan bruge i min videre jobsøgning og i mit fremtidige arbejdsliv. Men kan også bruge det i mit privatliv. Så hvis I har muligheden for at deltage, så gør det!


Overskriften på temadagen er: Søger du inspiration til at få mere optimisme ind i din hverdag? Så er temamødet "Positiv tilværelsespsykologi  - et godt liv" noget for dig. 

Føler du dig presset, eller har du blot brug for lidt inspiration til hverdagens udfordringer, så er dette temamøde måske lige det, du søger!

Temamødet Positiv Psykologi gennemføres som en workshop, hvor du dels inspireres med faglige oplæg og får en række helt enkle redskaber, som du kan få gavn af at benytte til at håndtere hverdagens udfordringer.  De enkle og praktiske redskaber går ud på at bevare og styrke din optimisme, faglighed, mentale styrke og din livsglæde i hverdagen. Vi har alle udfordringer gennem livet og i vores arbejde, hvor det kan være vanskeligt at få fat i kilden til energi og optimisme, men de tilværelsespsykologiske redskaber har vist sig at kunne støtte mennesker med meget store udfordringer til at finde ind til det, der giver mening, værdi og handlekraft, og til det der føles godt og rigtigt.

Temamødets gennemgående fokus inspirerer dig til at reflektere, finde indre ro, energi og styrke til at handle på det, der giver mening og værdi. Samtidig gennemføres øvelserne med respekt for den enkelte deltagers personlige grænser. 


Du får:

Inspiration til at opnå bedre balance i dit arbejds- og privatlivSelvhjælpsredskaber til styrket anvendelse af dine tilværelseskompetencerKonkrete øvelser til refleksion og handlekraft med positive tanker Tilværelsespsykologi Tilværelsespsykologien (TP) bygger på internationalt anerkendte teorier og forskning indenfor bl.a. positiv psykologi. Forskningen har vist, at vi mennesker anvender 10 tilværelseskompetencer til at skabe os et godt liv.

TP og de selvhjælpsredskaber, du bliver præsenteret for i denne workshop, giver dig et helhedsperspektiv på din situation. Du bliver præsenteret for Kompetence Cirklen og de 5 grundspørgsmål, som kan anvendes til at få øget bevidsthed og overblik over, hvad der er særligt vigtigt for dig at fokusere og handle på for at opnå det, du ønsker - og med et lille skridt ad gangen.

Vi udbyder også gerne tilsvarende temadage i andre organisationer - kontakt for yderligere information: sgh@etgodtlivnu.dk / mobil 20801056


1.066 visninger6 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

6 Comments


huluactivate66
Dec 12, 2023

One of Hulu's strengths lies in its vast library of current-season TV shows and a wide selection of classic favorites. The activation process on Hulu com Activate opens the door to this extensive content catalog for subscribers to explore and enjoy. Hulu com Activate allow users to enhance their entertainment experience. Whether it's gaining access to exclusive content from premium networks or expanding cloud storage, these add-ons provide additional value.


Like

spider.limited01
Nov 09, 2023

An ESSENTIALS sp5der hoodie is a staple in the world of streetwear and contemporary fashion, known for its comfort, style, and versatility. To truly appreciate what an ESSENTIALS hoodie is made of, one must delve into the materials and craftsmanship that make it an iconic piece of clothing.

Like

thecontinuums456
Aug 09, 2023

Central to the Continuum design is the integration of multipurpose spaces. Gone are the days of rooms with single, specific functions. Instead, adaptable areas that evolve with the needs of the occupants take center stage. the continuum balance units chart For instance, a space initially designated as a home office can easily transform into a guest bedroom or a yoga studio, thanks to modular furniture and intelligent design elements. This versatility aligns with the modern lifestyle, where spaces are no longer confined to a single use but can seamlessly transition to serve different purposes throughout the day.

Like

needfor healthy
needfor healthy
Jun 08, 2023

This recipe targets center internal heat level, whichfigures out how to lessen when digestion eases back. A stout body has a lower internal heat level, which once in a while obstructs the advancement of weight reduction.Controlling temperature is fundamental for softeningobstinate fat layers or this fat won't ever liquefy away regardless of what diet and exercise routine you follow.The body loses more weight when the ideal temperature iskept up with. Alpilean Reviews Slight bodies have higher metabolic rates than greasy bodies, and any adjustment of inside temperature can straightforwardly influence the body's relationship with food.At the point when digestion eases back, body worksadditionally delayed down, bringing about diminished energy levels, slow breathing, exhaustion, unfortunate rest, disarray and cognitive decline.

Like

thecontinuums1
Apr 24, 2023

The development also offers a range of services to enhance The Continuum showflat living experience of its residents. These services include a 24-hour concierge service, security services, housekeeping services, and a shuttle service that takes residents to nearby MRT stations and shopping centers.

Like
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page