top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Hvor stammer NYTÅRSFORSÆTTET fra - og hvad kan du bruge det til?


På den lange bane er ’et godt liv’ ønsket for alle mennesker!

Traditionen med Nytårsforsæt kender vi i Danmark fra ca. 1800, hvor forsættet mindede mere om en bøn end om noget, man lovede sig selv. Det var dog ikke en decideret religiøs praksis. Mange fremsagde eksempelvis en remse om flæsk, brød og mælk for at sikre sig, at de ikke kom til at sulte i det nye år. Andre holdt en mønt i hånden ved årsskiftet for at øge chancerne for at have penge nok.*)


Traditionen med Nytårsforsæt er dog mere end 4000 år gammel. I Babylon havde forsættet en religiøs karakter, hvor man bekræftede sin gud og lovede at give tilbage, hvad man havde lånt.

Traditionen har med tiden spredt sig til hele verden og er i samme ombæring blevet næsten helt renset for religiøse over- og undertoner. Nu er det kun os selv, vi lover noget – ca. ¼ af danskere laver Nytårsforsæt.

Måske har du lavet et nytårsforsæt? og du vil ikke være alene, hvis det handler om at tabe dig og holde op med at ryge. De er blandt de mest populære nytårsforsætter i Danmark - enslydende år efter år – da forsættet desværre kun lykkes for de få.


De klassiske nytårsforsætter er helt sikkert motiveret af de bedste intentioner. Men hverdagen kan ofte få bugt med dem, og så er du tilbage i dine dårlige vaner og bliver måske endda tynget af dårlig samvittighed over, at du (igen i år) ikke var bedre til at holde dit nytårsforsæt.


Det kræver, at du er målrettet og beslutsom, hvis du skal holde dit nytårsforsæt, og derfor er det en god idé at lave et nytårsforsæt, som er SMART.


Et SMART Nytårsforsæt er:

Specifikt

Et tydeligt, veldefineret og afgrænset mål. Det skal formuleres på en måde, så du er helt klar over, præcis hvad du ønsker at opnå.

Målbart

Du har brug for at have et klart og tydeligt billede af hvornår du har nået dit mål. Det må kunne dokumenteres, at målsætningen er opnået og at ændringerne er indtrådt. Ellers bliver det langt mere sandsynligt, at du slækker på kravene undervejs - eller lige lader din deadline skride.

Attraktivt

Dette krav handler om at skabe klarhed over hvordan og hvorfor målsætningen er attraktiv. Når ting spidser til, kan det være svært at holde en motivation oppe, Indre motivation er en langt stærkere drivkraft end ydre tilskyndelse eller frygt. Et afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål accepteret kan være: Hvorledes giver målet mening for dig og evt. andre involverede?

Realistisk

Der skal være en realistisk sammenhæng mellem din målsætning og virkeligheden. Man kan let have mange eller store målsætninger på en ønskeliste. Man kan for det meste ikke snyde realiteterne og du risikerer helt at miste momentum, hvis målet er urealistisk stort. Erfaringen viser at små skridt er vejen frem.

Et afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål realistisk kan være: Hvordan er dine ressourcer i forhold til at nå målet (personlige kompetencer, tid, økonomi,…)?

Tidsbestemt

Det skal fremgå helt klart, hvornår der er deadline for opnåelsen af målet, da det i modsat fald bliver alt for let at udskyde målet. Et afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål tidsafgrænset kan være: Har du en præcis (og realistisk) deadline (dato/tid) for hvornår dit mål skal være nået?Og på den lange bane er vores alles overordnede mål et godt liv! – Hvad er et godt liv for dig?Susanne Gram-Hanssen*) Kristlig dagblad 29.12.2017: Vi har gjort det religiøse nytårsforsæt til en selvcentreret kliché

331 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page