top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Ind på arbejdsmarkedet – på trods!


Mennesker med psykisk sårbarhed har generelt større udfordringer ved at komme på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse end gennemsnittet. Det siger sig selv, at hvis du ’slås’ med lavt selvværd, social angst - og du har forskellige nederlag i bagagen, så er det alt andet lige vanskeligere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.


Et gruppeforløb for 8 unge med psykiske udfordringer er afsluttet med stor succes.

3 ud af 8 er kommet i ordinær beskæftigelse - og alle har haft succes med udarbejdelse af CV, selvfortælling og relevante ansøgninger. Hertil kommer, at flere er kaldt til samtale.


Forløbet har bygget på grundelementerne i Tilværelsespsykologien. Vi har arbejdet med de forskellige kompetencer; har afklaret værdier, sat mål for en mere effektiv ansøgningsproces, har set på sig selv ’udefra’ og sat sig ind i arbejdsgivernes behov for relevante ansøgere. Og meget mere.....


Et nyt hold etableres i Fountain House først i det nye år.

42 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page