top of page

Eksempler på projektsamarbejder

Vi har stor projekterfaring og er typisk med fra starten af projektet, hvor projektet og organiseringen defineres. 
Flere af de organisationer vi har gennemført projekt med har haft viljen og ønsket om at gennemføre et projekt med baggrund i Tilværelsespsykologien, men har ikke haft midler til det. Vi har derfor været behjælpelige med at lave fonds- og puljeansøgninger, hvilket vi gør uden beregning. Vi er en organisation som tager socialt ansvar og ønsker at mennesker i udsatte positioner også kan få glæde af vores redskaber og metode.

Et godt liv nu for grønlandske kvinder

IMG_2727.JPG

I et to årigt projekt i Morgencafeen for grønlandske kvinder gennemgik ca. 20 kvinder et gruppeforløb hvor de udviklede deres kompetencer mhp at leve et godt liv trods en vanskelig baggrund med misbrug, hjemløshed etc. Projektet var et peer-to-peer projekt hvor kvinderne også fik redskaber til at støtte andre i en lignende situation.


Projektet blev støttet af Socialstyrelsen

Et godt liv for unge mødre

IMG_2885.JPG

De unge udsatte mødre, som bor på Alexandre kollegiet, udvikler gennem projektet deres personlige, sociale og faglige kompetencer og bliver ”aktører i eget liv”. Herunder at de opnår bevidstheden om hvad der er vigtigt, for at leve et godt liv.


Projektet blev støttet af TrygFonden

Hjælp voldsofre videre til et godt liv

IMG_3499.JPG

Tidligere voldsofre fik i projektet redskaber til at bygge et godt liv op og sætte nye mål i tilværelsen, og de fik endvidere redskaber til at støtte andre voldsofre som mentorer. I projektet blev uddannet mentorer i både København og Jylland.


Projektet blev støttet af TrygFonden

Eksempler på projektsamarbejder: Services
bottom of page