top of page
Kompetencecirklen.png

Vores tilværelsespsykologiske værktøjer

Vi arbejder ud fra tilværelsespsykologien, som bygger på dansk og international forskning indenfor den motiverende samtale, positiv psykologi og den recovery orienterede tilgang. Udgangspunktet for vores dialogredskaber er, at støtte fokuspersonen i at blive en bevidst aktør i eget liv. Personen ved bedst, hvad der er rigtigt og godt for vedkommende.


etgodtlivnu ApS har med udgangspunkt i forskningen udviklet KompetenceCirklen med 10 tilværelseskompetencer

og de 5 grundspørgsmål:
- Hvad vil du?
- Hvad kan du?
- Hvad har du mulighed for?
- Hvordan bliver du mødt?
- Hvad gør du?


Dialogen og selvhjælps redskaberne sikrer enkelt og effektivt, at fokuspersonen får forståelse for og bevidsthed om, hvilke mål og kompetencer han / hun har brug for at fokusere på, for at skabe sig et godt liv.


Anvendelsen af den enkle bevidsthedsudviklende dialog sikrer, at fokuspersonen retter fokus på målet samt på en kompetence med et skridt ad gangen. Det giver små succesoplevelser, som fører frem til hurtige resultater mod det overordnede mål.

Tilværelsespsykologi: About Me
bottom of page