top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

10 TP-mentorerErfarne og professionelle personer med hver deres faglighed har gennemført TP-mentoruddannelsen fra januar – maj 2019. Holdet består af personer med en baggrund som coach, leder og konsulent inden for Psykiatri, Jobcenter, Pårørendestøtte, Kommunal projektledelse, Spiseforstyrrelse, Integration, Socialpsykiatri og Handicapområdet


Programmet for uddannelsesforløbet er i hovedtræk følgende:

Modul 1 Grundmodul - Tilværelsespsykologien, KompetenceCirklen og de 5 grundspørgsmål - Motiverende dialog og tanker - Narrativ dialog, lytte- og spørgeteknik - Recovery-orienteret dialogtræning

Modul 2 Træningsmodul - Kriser i livet og stress - Samtaletræning med dialog- og selvhjælpsredskaber - Træning med motiverende feedback

Modul 3 Supervisionsmodul - Træning med TP-samtaler i to og tre mandsgrupper med feedback og supervision - Træning med individuelle samtale- og gruppeforløb med fokus påkompetencer og praksis - Planlægning af individuel træning og/eller træningsgrupper frem til afslutningsmodulet

Modul 4 Afslutningsmodul - Opsamling på uddannelsesforløbet med supervision - Afrunding, evaluering og uddannelsesbevis


Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelse og om det næste hold som vi begynder: Susanne Gram-Hanssen sgh@etgodtlivnu.dk / 2080 1056

158 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page