top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Det Sektorfri Forebyggelses- laboratorium


Projektet ’Klar livet’ blev udvalgt til videre arbejde i laboratoriet! etgodtlivnu ApS deltog i Workshop om forebyggelse inden for børne- unge området sammen med repræsentanter fra 9 samarbejds-kommuner, som havde meget interessant pitch om udskolingsforløb med henblik på, at de unge rustes til livet og til at træffe sunde valg. etgodtlivnu indgår i et pre-pilot-projekt i en 10. klasse i Vallensbæk kommune.


I workshoppen deltog også 7 store fonde med henblik på gensidig inspiration – forhåbentlig bliver vejen til en fond herefter lidt kortere.


Målet for laboratoriets arbejde:

I forlængelse af det gode arbejde, der allerede sker på forebyggelsesområdet, er det målet, at Laboratoriet bliver en ramme, hvor forskellige aktører samles om at afprøve forebyggelsestiltag, både i og uden for sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer.

Alle projekter i Laboratoriet skal være partnerskabsprojekter på tværs af forskellige aktører og sektorer, og idéer til indsatser skal udspringe af de aktuelle praktiske udfordringer som kommuner, sundhedsvæsen, patientforeninger m.v. oplever på forebyggelsesområdet. Udvikling af partnerskaberne tager afsæt i de enkelte partneres ansvarsområder og ekspertiser. Effekten af alle indsatser i Laboratoriet skal dokumenteres, og resultater og erfaringer deles i partnerskabet med henblik på at fremme forankring og videre udvikling i praksis. 

Til grund for projekter i Laboratoriet ligger nedenstående fem principper, der både skal ses som retningsgivende for sekretariatets arbejde og som kriterier for de projekter, der kan blive en del af Laboratoriet.


52 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page