top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Hvad er dine værdier - hvad er vigtigt for dig?

Opdateret: 31. jul. 2019


'Afklare værdier' er en af de 10 tilværelseskompetencer, som er væsentlige for at nå sine mål.

Kompetencen handler om, at tænke over og efterleve dine egne værdier og normer i det du foretager dig, og i det du er med i. Samt at tænke over om det du gør, svarer til dine egne eller andres værdier.

Er der overensstemmelse mellem det, du faktisk gør, og det du selv føler er vigtigt at gøre?


I uddannelsessituationen på billedet er de studerende i en proces, hvor de afklarer hvilke værdier, som er værdifulde og vigtige for dem. Når vi har forskellig baggrund: kulturelt, socialt og familiær viser vores værdier sig ofte at være forskellige. Det væsentlige er, at du er dig bevidst om hvad dine værdier er - og hvordan du kan efterleve dem.

Når din livssituation ændres, vil dine værdier måske også ændre sig med tiden. For andre er værdierne måske så stærke, at det er de samme værdier, du lever efter hele livet.

Når kompetencen 'Afklare værdier 'er stærkt udviklet, vil det ofte være fordi, at du er bevidst om dine egne værdier.

Det er en vigtig forudsætning for at nå dine mål, at du er bevidst om og efterlever dine egne værdier.


Denne tilværelseskompetence - og de øvrige 9, som er vigtige for at leve et godt liv arbejder vi med i individuelle- og gruppeforløb.






383 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page