top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

DEN GALE eller DEN RIGTIGE VEJ?

Opdateret: 1. jul. 2020
Har du læst historien om Anton Hannibal Olsen, hvor moralen er, at når man går i skole og lærer at læse, skrive og tælle, så bliver alt godt.


Kravene til de unge er dog langt større, og de har behov for gode redskaber til at træffe valg der fører til 'et godt liv'.Hos etgodtlivnu ApS har vi en vision om, at unge mennesker skal ud i livet med redskaber, som kan støtte dem i at træffe valg til 'DEN RIGTIGE VEJ'.


De unge er eksperten i deres eget liv - de ved inderst inde, hvad der er godt for dem! Dog er valgmulighederne så store, at forvirringen tilsvarende er stor, og mange dimittender oplever år i deres ungdom-liv, hvor de ikke ved hvilke retning, de skal vælge. Med et lille skridt ad gangen og med en lille succes, vil de unge blive styrket til at træffe de større valg, som fører til dét, de gerne vil i deres voksenliv mhp uddannelsesvalg og livsstil. F.eks. kan det være afgørende, at de unge bliver bevidste om hvilke værdier, de ønsker at bygge deres liv på. Vi ved, at mange unge lever efter forældrenes eller kammeraternes værdier - og i så fald finder den unge ikke dét, som er dét helt rigtige for vedkommende.


Den tilværelsespsykologiske tilgang er den metode, som etgodtlivnu ApS anvender. Den sikrer enkelt og effektivt, at den unge får forståelse for og bevidsthed om, hvilke mål og kompetencer han/ hun har brug for at fokusere på, for at skabe sig et godt liv og opnå de resultater, som vedkommende ønsker. Metoden støtter endvidere den unge til at gøre sig fri af det, som virker blokkerende herunder negative tanker og uhensigtsmæssige mønstre. Tilværelsespsykologien bygger på dansk og international forskning indenfor bl.a. den motiverende samtale og anerkendende tilgang under ledelse af professor Preben Bertelsen, Århus. De 5 grundspørgsmål og KompetenceCirklen har til formål at hjælpe mennesker med at sætte retning i livet mhp at få et godt liv, ud fra egne præmisser og valg. Metoden er egnet for både unge og ældre - ressourcestærke og mennesker med større udfordringer. Det er et redskab for os alle - både for dig og mig - og Anton Hannibald Olsen.
De 5 grundspørgsmål i tilværelsespsykologien Med de 5 grundspørgsmål får personen øget sin bevidsthed og bliver i stand til at beslutte de handlinger, der kan føre til den retning, vedkommende ønsker - med et skridt ad gangen.

  • Hvad vil du?

  • Hvad kan du?

  • Hvad er muligt?

  • Hvordan bliver du mødt?

  • Hvad gør du nu -og fremad?
KompetenceCirklen med de 10 tilværelseskompetencer De 5 grundspørgsmål anvendes i relation til de 10 tilværelseskompetencer i KompetenceCirklen – en kompetence ad gangen i relation til det mål, som den unge ønsker at arbejde med. Det er personen selv, som vælger hvilken tilværelseskompetence, som bedst kan støtte vedkommende i at nå sit mål.


De 10 tilværelseskompetencer – særligt i relation til unge Udvikle netværk Denne kompetence handler om hvad du gør i forhold til at være en del af et nært socialt netværk. Det handler om, at du har kontakt til mennesker, der betyder noget for dig, som støtter dig og som du interesserer dig for. Det kan være familie, venner, klassekammerater - nogle du har et eller andet fællesskab med. Skabe rammer Denne kompetence handler om dine fysiske rammer, og hvordan din tilværelse fungerer for dig. Det handler f.eks. om, hvordan du kan sørge for det sted hvor du bor, og om hvordan du planlægger dagligdagen og forvalter din økonomi. Konkret kan det handle om dine studievaner og rammerne for at studere. Give til andre Denne kompetence handler om, hvad du gør overfor andre. Det kan være hvordan du støtter en klassekammerat eller at du er aktiv i en forening. Det handler om at være med til at gøre noget for andre og/eller at påvirke dine omgivelser. Være fokuseret Denne kompetence handler om at tænke over og være fokuseret på det, du er i gang med. F.eks. en god samtale, et stykke arbejde, dine lektier, en fritidsinteresse, m.v. Det handler om at være helt optaget af noget, hvor du ikke lader dig forstyrre eller bremser dig selv af f.eks. negative tanker. re effektiv Denne kompetence handler om at tænke over, hvad du gør for at være effektiv. F.eks. om du gør en indsats for at finde den fremgangsmåde, der giver dig det resultat, du ønsker. Når det, du gør, er SMART (specifikt, målbart, attraktivt, realiserbart og tidsbestemt) er det ofte effektivt, og det understøtter derved dine ønsker og mål. Afklare værdier Denne kompetence handler om at tænke over og efterleve dine værdier i det du foretager dig eller er med i. Det handler om hvorvidt de værdier du lever efter, er dine egne eller om du ubevidst har taget andres værdier til dig, hvilket let kan ske i grupper. Og det handler om hvordan, der er overensstemmelsen mellem dine værdier, og det du gør for at nå dit mål. Sanse omverden Denne kompetence handler om at være til stede, se og forstå omverden og den påvirkning den har på din mentale, fysiske og følelsesmæssige tilstand. F.eks. om du bruger dine sanser åbent og nysgerrigt til at registrere det, der er omkring dig f.eks. i klasserummet, i din familie eller til en fest. Det handler om hvordan du ser, hører, fornemmer og mærker – og hvordan du bliver påvirket i almindelighed i forhold til det, du gerne vil opnå. Have selvindsigt Denne kompetence handler om at mærke efter og blive bevidst om, hvordan du selv har det med din tilværelse. Og det handler om, hvordan du er bevidst om, at det du gør, svarer til dét, du gerne vil. Være empatisk Denne kompetence handler om at se situationer mv. fra andres perspektiv og om at sætte dig ind i, hvad andre mærker, tænker, føler og vil med deres tilværelse. Forstå verden Denne kompetence handler om at forstå og blive bevidst om alt det som er omkring dig. Både det nære som naboskab og skolegang – men også dig som medborger i samfundet. Det handler også om at vide hvor du kan søge hjælp til det, som har betydning for dig, men som du ikke kender godt nok selv.280 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Indlæg: Blog2_Post
bottom of page