top of page
Søg
  • Susanne Gram-Hanssen

Indsats i JobcenterKompetence Kompasset er et gruppeforløb i Hørsholm kommune - en aktivitet i Jobcentret som varer 12 uger - to dage om ugen.


etgodtlivnu faciliterer forløbet hvor 2 mentorer fra Jobcentret er med som føl med henblik på implementering som et fast tilbud for kommunens 'aktivitetsparate' borgere.


Vi arbejder i forløbet med tilværelsespsykologiens redskaber - herunder KompetenceCirklen. Deltagerne opnår en bevidsthed om de 10 tilværelseskompetencer, som på hver sin måde kan støtte deltagerne i at få det liv de gerne vil leve.Allerede efter første gang har deltagerne givet udtryk for, at de gerne vil

- have en bedre hverdag - med mere struktur og indhold

- være gladere

- komme i bedre fysisk form

- have et job som de kan klare, og hvor de kan mærke at de gør en forskel.


Fra andre projekter har vi gode erfaringer med

- at deltagerne lærer vores redskaber at kende og anvender dem i deres liv

- at de har nogle de kan spejle sig i

- at de bekræftes i hvor meget de allerede kan

- at de med små skridt ændrer vaner og tanker om sig selv.

Og at de bliver gode til at støtte de øvrige i projektet i deres positive udvikling.


Forventningerne fra både deltagerne, Hørsholm kommunen og os som facilitator er store, og vi glæder os til at se hvilke resultater, vi opnår. Deltagerne er allerede gode til at støtte hinanden, i nogle af de udfordringer de har.


Susanne Gram-Hanssen


78 visninger3 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

3 Comments


florenceresidences44
Jan 27

The florence residences stands as a captivating gem within the vibrant tapestry of Singaporean real estate, seamlessly blending modern comforts with timeless elegance. Nestled in the heart of the dynamic Kovan neighborhood, this condominium is strategically positioned between Hougang Central and Kovan, offering residents an enviable location with proximity to key amenities.

Like

Woodenuknow55
Jan 18

One can't help but marvel at the intricate details and ergonomic designs incorporated into Woodenuknow tools. These hand tools are not merely instruments; they are extensions of a woodworker's hands, facilitating a seamless connection between the artisan and the material. Crafted from premium materials, Woodenuknow tools exude durability, promising to endure the rigors of woodworking tasks while maintaining peak performance.

Like

affinityatserangoon7
Dec 13, 2023

Affinity site plans are particularly relevant in mixed-use developments, where residential, commercial, and recreational spaces coexist. The strategic integration of these elements creates a dynamic environment where residents can live, work, and socialize seamlessly. This multifaceted approach contributes to the creation of vibrant and sustainable urban centers.


Like
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page